Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2013

0514 bf4a
Reposted frommartynkowa martynkowa viapaka paka
Dziwne uczucie, gdy długo nie widzisz pewnej osoby, nie myślisz o niej i gdy nagle ją spotykasz zaczynasz myśleć i tęsknić.
— coś z dziś
Reposted fromcaramina caramina viaDontKillMe DontKillMe
1339 13c0
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
najgorzej, jak się komuś coś wydaje.
— by fejs
Reposted fromparuo paruo viaDontKillMe DontKillMe
3460 ab2c
Reposted fromIriss Iriss viaDontKillMe DontKillMe

July 25 2013

Ludzie wiele tracą, tylko dlatego że są nieśmiali.
Reposted fromDontKillMe DontKillMe vialikeyou likeyou
0959 de30
Reposted bypakaparanoiactriflegosiuuaam16needtochangeitsindifferentfanaberienataliana
Bo widzi Pan, pewnego dnia po prostu budzisz się i zdajesz sobie sprawę z tego jak bardzo jesteś żałosny kochając kogoś kto ma Cie gdzieś. I to jest świetny moment by odpuścić.
— Cichocki
Reposted fromcytaty cytaty
2904 03b9
Reposted byola4650messinheadzuzajearbuza
2883 21df
Reposted byforgoodandforbad forgoodandforbad
2521 4298
Reposted bygosiuuaam16forgoodandforbadmalaherba
0669 c7b7
Reposted fromdulce dulce viaadhara adhara

July 24 2013

Człowiek, który nie poczuł smaku swoich łez – nie jest prawdziwym człowiekiem.
— Wisława Szymborska
Reposted fromsupposedtobe supposedtobe viawerterowska werterowska
3363 c6c7 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
4476 d9b3
like youu
Reposted byinsatiabilityniemajuzDeijiforgoodandforbadelskede
4410 df33
4351 3ecb
Reposted byforgoodandforbad forgoodandforbad
4248 660b
Reposted byinsatiabilitybradypusmanxxadharalordminx
1455 8577 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl